آنتی اسکالانت – مشخصات فنی قیمت و خرید آنتی اسکالانت – فرآب تدبیر تصفیه

این مواد شیمیایی اساسی خاصیت بازدارندگی خود، از رسوبگذاری گونه های نمکها و مواد معدنی در باطن دستگاه پرهیز کرده و منجر ارتقا کارایی دستگاه آب شیرین کن میشود. به کارگیری پیوسته از آنتی اسکالانت مطلوب اساسی فیلتر ممبران منجر می گردد تا همین گرفتگیها به دست کم مقدار خود رسیده و از افت عملکرد دستگاه آب شیرین کن پرهیز شود و باعث طول قدمت عمده دستگاه گردد. تولید رسوب بر روی ممبران ها سبب کاهش عبور موءثر آب از غشا شده و کارایی سیستم را کاهش داده و منجر ضرروزیان اقتصادی بر سیستم می شود. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آبین، اثر گذاری مناسب آنتی اسکالانت ها در ارتقاء طول عمر ممبران و راندمان کلی سیستم های تصفیه آب صنعتی سبب ساز شده تا استفاده از آن به عنوان یک ضرورت محسوب شود. در سیستم ممبران، آنتی اسکالانتها به تیتر عامل ها فوق استانه آنتی اسکالانت اصفهان کار می کنند. این حادثه در سطح غشا جداکننده، غلظتی ساخت مینماید که منجر تشکیل یک لایه مرزی می شود، یک اثر شناخته شده اهمیت تیتر پلاریزاسیون غلظتی(concentration polarization). یک لایه سطحی خیلی باریک از پلی آمید(تا 3 میلی متر) که خصوصیت های نصفه تراوا و شکافت ناپذیر در برابر نمک (نمک زدا) به جهت ممبران مهیا می کند. در باطن این لایه مرزی، ممکن است که نمکها آغاز به رسوب کردن نمایند و جامدات معلق نیز می توانند بر روی مرحله ممبران شروع به ته نشینی نمایند و در درون لایه های جدا از نیز ممبران، ذرات رسوب و لایه رسوبی تشکیل شود. کریستال های نمک زمانی که به تراکم و حجم واجب برسند، از وضعیت معلق در آمده و شروع به رسوب گذاری می کنند. 2:وقتی هسته ها پرورش کردند، یونها شروع به مرتب شدن و نظم گرفتن می کنند و یک هسته منظم شکل گرفته توسعه پیدا می کند. یونها شروع می نمایند به جع شدن بدور یک هسته تا 1000اتم، یک واکنشی که براحتی رجوع پذیر است. این مرحله نیز بازگشت پذیر هست البته برگشت پذیری هسته رویش کرده کمتر محتمل است. به همین دلیل آنتی اسکالانت های پایه فسفونات به استدلال کارایی ضعیف در متفرق سازی املاح به جهت ممانعت از تشکیل رسوبات نمره پاره ای را از مصرف کنندگان اخذ کرده است. در هر سيستم غشایي منجمله سيستم های تصفیه آب به نحوه اسمز معکوس (RO) بطور طبیعی بر اثر وجود مواد معلق، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب طعام مبتلا گرفتگی می­شود که همین امر لزوم در لحاظ داشتن پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را حتمی میسازد. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از چگالی آنتی اسکالانت ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر