اسید آسکوربیک خوراکی چیست و از کجا میتوانیم آن را بخریم

بعضا مطالعات نشان داده اند که ویتامین C ممکن است به خودداری و معالجه آسیب های ناشی از ماوراء بنفش (UV) کمک کند. مطالعات شواهد جامعی نشان ندادند که ویتامین C در پیشگیری و معالجه سرماخوردگی در موقعیت معمولی کمک می کند. در بررسیهای انجام شده معلوم شد که تزریق آمپول ویتامین C به همین بیماران موجب کمتر خستگی و ارتقاء انرژی آنها میگردد. مصرف ویتامین C با داروهای کنترل فشار خون می تواند فشار خون شما را کاهش دهد، ولی فشار خون دیاستولیک را کمتر نمی دهد. شروع کشف آسکوربیکاسید به زمانی برمیگردد که محققان دریافتند، مصرف بعضی خوراکیها از ابتلا به بیماری اسکوروی یا اسکوربوت دوری میکند. ۳-ویتامین C همچنین یک آنتی اکسیدان مؤثر میباشد که به مقدار اندک از مولکول های واجب تن مانند ، پروتئین ه ، لیپید ها(چربی ها) ، کربوهیدرات ها و اسید نوکلئویک ها (DNA و RNA) در برابر آسیب های رادیکال های آزاد و گونه های اکسیژن واکنش پذیر که در هنگام سوخت و ساز طبیعی ایجاد می‌شوند و همینطور از قرا گرفتن در معرض و سموم و آلاینده ها محافظت میکند. محلول کلر که پس از تصفیه آب تخلیه می شود، می تواند جریان ها را مسموم کند و زندگی آبزیان را مختل کند. نتیجه های تحقیقات نجارخدابخش و چاپارزاده نشان داده میباشد که شوری موجب ارتقا فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز ریشههای شاهی می شود و آسکوربیک اسید موجب کاهش اثرات تنش شوری روی اسكوربيك اسيد اورديناري گیاهان می گردد(4). از کاربرد اسید اسکوربیک در سکو اولیه به عنوان یک آنتی اکسیدان گزینه استعمال قرار می گیرد که می تواند مزایای بخش اعظمی برای محصولات غذایی داشته باشد.بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک ، این ماده را در ارتفاع فرایند ماده غذایی یا این که قبل از بسته بندی به جهت حفظ بو ، رنگ و محتوای مواد مورد به کار گیری واقع میشود.این ماده اکسیژن درون محفظه ماده غذایی را جذب کرده و اکسید میگردد و منجر کاهش سرعت اکسیداسیون می‌گردد که این فعالیت منجر نگهداری رنگ و تازگی مواد غذایی می شود. گروه پیشدرمانی که بهمدت 15 روز اسید آسکوربیک (mg/kg100) را مهم شیوه گاواژ معدی اخذ میکردند و بعد دوزهای ذکرشده در گروههای درمانی (تزریق داخل پوسته هسته اکومبنس) را اخذ کردند. نهایتاً در سال ۱۹۳۲، چارلز گلن کینگ پیروز به تایید خاصیت ضد اسکوربوتی هگزورونیک اسید (همان آسکوربیک اسید خودمان) شد. یک سال بعد از آن یعنی در سال ۱۹۳۳، والتر نورمن هاورث به کار بر بر روی یک عدد از نمونههای سنت گورگی از هگزورونیک اسید که از پاپریکا (فلفل دلمهای) استخراج شده بود، مشغول شد و توانست ساختار شیمایی و ماهیت ایزومری آن را شناسایی کند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طریق به کارگیری از اسكوربيك اسيد 500 دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر