باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

در صورتی که برج به نحوه گشوده کار نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارااست که کلمه است از طولانی تر کردن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محفظه که بوسیله حوضهایی حیاتی صفحه ها سنگی از همدیگر جدا می‌شوند که عملکرد آنها معلوم نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون مراقبت و نگهداری برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و نگهداری امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط اساسی مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است ساعات و ایام ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر است که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی فی مابین هزینههای مربوط به برجهای کلیدی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا خیس بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و دست اندرکاران لازم برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از روش آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از محصول چوب یا این که فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنی مخلوط دو یا تعدادی شیوه و یا این که رویه متفاوت، حیاتی هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. این قابل به کارگیری در هر دو کارگزاشتن جدید و موجود است. با اعتنا به نامی که برای این مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک‌سری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب سوای تماس مستقیم اساسی هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام می گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین مدل کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران متعددی می باشد که مهمترین آنان شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم هست که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه مینمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول همین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن سرعت و طول هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، مشکل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل اجباری وجود داراست از میان میرود. حتمی به ذکر است که در این برجها، مدل جریان ناهمسو کلیدی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در تمام برجها براساس ایجاد یک تراز بخش اعظم برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت خودداری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. کلیدی اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، دوچندان تبارک و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارند اما در درمقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را حیاتی توجه به میزان نیروگاه و میزان مواد آلوده کننده آن، ممکن می باشد بتوان به یکباره به منشا خویش تخلیه کرد، البته گهگاه زمان ها بایستی قبل از رجوع به مبداء آیتم تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف میان دانسیته هوای بیرون برج و دانسیته هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز هست لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک آیتم لحاظ بدست آید. یکی از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد نمودن و کندانس بخار برابر اصلی همان میزان گرمایی میباشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا گروه سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و صورت برج خود به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی مهم استعمال از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون ساماندهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین فعالیت به منظور در اختیار گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان اخذ میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز بهینه تر عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور آنالیز میزان آپروچ از فرمول ذیل به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را زمانی ارتقاء می‌دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. البته اهمیت اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده دارای جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه دارای مشکل مواجه شده و تولید تیم کاهش مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین شرایط دمای آب برج 3-2 جايگاه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی حیاتی رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت کلیدی آب گرم، حساس عبور از آن ها وارد برج میشود. اگر جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اصلی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج مهم جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته حساس جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % میزان آبی است که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت و امکان را فراهم مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی میباشد که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این رخ میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا هستند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی کانال پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا فلزی ساخته می شوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اساسی شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یک سری خانهای ساخته میگردند که هر یک اهمیت دمندهای اساسی جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و پاسخ دهی خوبی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از گونه جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از طرز تبخیر گزیده از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از تولید کنندگان متفاوت از طرح های متفاوت به کار گیری می کنند ، همگی برج های خنک کننده حساس به کار گیری از همان اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میشود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال می باشد در میآید، اما اهمیت استعمال از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آنان را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و ایجاد دوچندان بالایی هستند و به این خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مناسب میباشند که زمانه استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق مهم رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان مکانیکی هوا از دسته جریان ناخواسته هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب حساس دیگر آنها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد البته بدلیل این‌که موسیقی انتقال تراکم کاهش می باشد کارایی این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy verified stripe accountAlem sohbetVan Escortaviator sinyal hilesiMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis