برج خنک کننده

ساعاتی که هوا گرم هست ، آب بر روی سیم پیچ پاشیده می شود و از انتقال پنهان و ملموس به جهت خنک کردن مایع خنک کننده. بطوریکه در ژنراتورهای بخار ،باد بزنها که از نوع جاذبه ناخواسته هستند در سطح زیرین جهت راندن هوا بداخل برج نصب شده اند .از نظر تئوری همین مدل برج ترجیح دیتا می شود ،زیرا حرفه حیاتی هوای خنک کننده فعالیت می کنند و به‌این جهت نیروی کمتری را تلف می کنند . لطفا جهت دریافت داده ها عمده و تعیین میزان مرغوب بودن و مشخصات آب برج خنک کننده اهمیت ما تماس بگیرید. این میکروب بیماری زا هست و برای تعمیرکاران و آنهایی که اهمیت آب در تماس میباشند میتواند مخاطره آمیز باشد. از جمله صنایعی میباشند که عموما به اشکال برج های خنک کننده نیاز دارند. چرا که در رخ تجمع بیش از حد برج و وصال تراز آب به پکینگ ها، کارایی برج خنک کننده مبتلا ایراد می شود. از طرفی غلظت مواد محلول نباید از حدی کاهش باشد چراکه در آن شکل آب، مستعد خورندگی شده و لوله ها و اتصالات در گیر خوردگی می شوند. سیال در گردش پس از عبور از لوله ها وارد حوضچه بالایی شده و از ترک های تعبیه شده در کف حوضچه وارد نازل شده و به شکل چتری گشوده شده و بر روی پکینگ توزیع میگردد. پروسه تبادل انرژی در قالب اشکال برج خنککننده یک مراحل ترکیبی از انتقال تراکم و حرارت به صورت هم زمان میباشد. نسل ابتدایی این دستگاه به شکل قانونی بعد از انقلاب کبیر فرانسه به صورت برج خنک کن اتمسفریک و یا این که برج دست ساز معرفی شد. غلظت مواد محلول نباید بیش از حد فراوان شود چرا که منجر رسوب گذاری خواهد شد. تجمع جلبکها می تواند باعث کندی تبادل حرارتی و گرفتگی منافذ ریز شود. تبخیرهای متواتر آب سبب ساز افزایش غلظت مواد محلول در آن می شود. در ادامه حتی چنانچه غلظت مواد محلول در آب جبرانی ناچیز باشد گشوده نیز بعلت باقیماندن این مواد و عدم امکان تبخیر آنها، بتدریج مقدار غلظت همین مواد ارتقاء می یابد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت فن 4*4.

ایندکسر