تفاوت بین هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم Potassium Hydroxide ترکیبی سفید رنگ اساسی اقتدار بازی بسیار بالا میباشد که اساسی فرمول شیمیایی KOH نشان داده می شود و مهم نام های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته می شود. حساس این حال، زمانی که آنان ادغام می شوند، دو ترکیب مفید آب و سولفات پتاسیم را تشکیل می دهند که از ترکیبات با خود بی خطرتر هستند. همانند هیدروکسید سدیم (NaOH)، پتاس ماده بی رنگ و یک مثال از بازهای توانا است و کاربردهای بسیاری در صنعت و کشاورزی دارد. هیدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سپید و ناهموار میباشد که اکثر زمان ها محلول در آب هست و در تماس حیاتی پوست، اهمیت اثر خورندگی است. هیدروکسید پتاسیم، بازی توانا و تشکیل دهنده محلول های قلیایی در آب و دیگر حلال های قطبی است. از هیدروکسید پتاسیم برای ساخت بقیه ترکیبات پتاسیم، ساخت رنگدانه ها (پیگمنت ها) ساخت شیشه، ساخت صابون های مایع کلیدی کیفیت بالا، ساخت گازوئیل از نباتات، خنثی سازی محلول های اسیدی و در تولید مواد شیمیایی به کارگیری می شود. خرید هیدروکسید پتاسیم همینطور یک پیشرونده به جهت سایر ترکیبات پتاسیم است.مشابه هیدروکسید سدیم (سود سوز آور، NaOH)، این ماده قلیایی قوی هست و در آب محلول بوده و دوچندان خورنده است. همچنین می اقتدار از این ماده برای حل شدن زگیل و کوتیکول به کار گیری کرد. همین ماده به صورت جامد به رخ بیبو، و سفید رنگ می باشد که یک ترکیب غیر معدنی مهم فرمول شیمیایی KOH است. لازم به ذکر هست به علت خورندگی خطرناکی در هنگام خرید کردن پتاس سوزآور بایستی به وضعیت نگهداری آن توجه ویژه صابون پتاسیم هیدروکسید ای مبذول کرد. به این علت از این ماده شیمیایی برای ساخت و تولید خوراکی هایی همچون بستنی که نیاز به خاصیت سفت کنندگی داراست ، استفاده می شود . هیدروکسید پتاسیم Potassium Hydroxide نسبت به هیدروکسید سدیم اقتدار بازی بیشتری دارااست و به میزان بیشتری در آب حل می شود. نشانه پتاسیم K است که از واژه kalium، کلمه و واژه لاتین به جهت قلیا گرفته شده است. در انسان هیدروکسیدپتاسیم برای تشخیص عفونتهای قارچی قابل استفاده است. در واقع تست KOH یک طرز معمولی و غیرتهاجمی به جهت شناسایی عفونت های قارچی پوست و ناخن است. بر بر خلاف هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم Potassium Hydroxide عاری از کلر می باشد و در نتیجه می اقتدار از آن برای خنثی سازی محلولها و موادی که بایستی در عدم حضور کلر خنثی شوند استعمال کرد.

ایندکسر