داکت اسپلیت، قیمت و خرید داکت اسپلیت – یابان، مرجع صنعت ساختمان

داکت اسپلیت علاوه بر همین موارد، داکت ساختمان را نیز کوچک تر می کند. 5-با حذف لوله کشی و شبکه کشی سنتی، فضای در دسترس واحد و فضاهای عمومی در ساختمان های مجتمعی و پر واحد، اکثر می شود. همین کولر ها هوای نو و اکسیژن به اندازه برای واحد های آپارتمانی فراهم می کنند. تنها اشتراکی دربین داکت اسپلیت و کولر گازی وجود دارد، یونیت خارجی همین دستگاه ها هست که در فضایی بیرون از خانه کارگزاری می شوند البته بارزترین تفاوتی که می اقتدار به آن اشاره کرد قرار گرفتن داکت اسپلیت در داخل دیوارهای کاذب و سقف می باشد که تنها مجرای داکت ها در فضای اتاق آشکار هستند. طریق نخستین به کار گیری از گرمایش برقی همین دستگاه میباشد که مانند حالت گرمایش کولر های گازی کمپرسور ( یونیت خارجی ) را درگیر کرده و زیاد گران کل می شود. رویه اندازی این اسپلیت ها بعد از آن از نصب فراوان ریلکس است. داکت اسپلیت اینورتر گرید انرژی A دارند، در همین نوع، زیرا بدور متغیر هست اهمیت سرد شدن هوای فضا، به دور موتور کمتر یافته و حیاتی گرم شدن آن بدور موتور ارتقا می یابد و چون موتور به طور تام خاموش نمی شود عملا مصرف انرژی زیادی که به جهت رویه اندازی دوباره آن واجب هست حذف می شود. در این دسته داکت اسپلیت سپس از سرد شدن هوای فضا، موتور به طور تمام خاموش می شود و به جهت راه اندازی دوباره انرژی بیشتری مصرف می نماید و توانایی تهیه و تنظیم یک درجه دمای اثبات را ندارد. داکت اسپلیت را می توان اساسی توجه به سرد ترین و یا این که گرم ترین مناطق سرزمین طراحی نمود. ولی همین مورد قضیه در ارتباط با هوای سرد نیز درست گو می باشد و به همین صورت مراحل آن پیادهسازی می شود. کمپانی های ساخت کننده سیستم های سرمایش و گرمایش بزرگ دنیا، در حوزه ساخت داکت اسپلیت نیز وارد شده و مهم نیز در رقابت هستند. نمی توان گفت که کدام یک بهترین هست زیرا رقابت دشواری در میان آنهاست و هر کمپانی به دنبال ابداع های جدیدتر در محصولات خویش هستند. معمولا برای ساخت هوای گرم، یک قسمتی به اسم کویل، در جلو و یا این که پشت دستگاه قرار می گیرد که آب گرم باطن لوله های مسی جریان می یابد و رشته موجود در دستگاه، هوا را در اتاق به چرخش وا می داکت اسپلیت کاستی دارد. همین مجراها به شما اجاره می دهند تا سرمای گزینه لحاظ خویش را برای هر اتاق و بسته به درجه مطلوب مورد نظرتان سوق‌دهی کنید. اهمیت کنترل مقدار هوا، دمای هوای آن اتاق یا سالن نیز نسبت به اتاقهای دیگر از نظر میزان سردی و گرمی قابل در دست گرفتن خواهد بود. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه داکت اسپلیت جنرال مکس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر