دریچه بازدید داکت اسپلیت

همین جای پیچ ها مسلما می بایست قبل از رنگ و در همین سطح بر بر روی فریم روزنه داکت اسپلیت گل سقفی باید تولید شود.جهت ادامه فعالیت پروسه تولید روزنه داکت اسپلیت گل سقفی نسبت به شروع ایجاد درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی اقدام میشود.جنس درب همین دریچه از ورق آلومینیوم و جنس شیارهای محیطیِ آن هم از پروفیل های پره Z است.این پروفیل ها بصورت تک لایه یا دو لایه، تشکیل شیارهای یگانه یا این که دوگانه را ارائه می کنند که در اصطلاح به آنان شیارهای تک گل یا دوگل گفته میشود.ضخامت ورق درب از یک میل به بالا (بنا به بعد ها و سایز روزنه داکت اسپلیت گل سقفی) قابل انتخاب و کاربرد است.اتصال درب به فریمِ روزنه داکت اسپلیت پس از ایجاد جداگانه ی فریم و درب،از فرآیند مهمِ دیگر در فرایند تولید روزنه داکت اسپلیت لولایی گل سقفی به شمار میآید.این اتصال به وسیله یک لولای ورقیِ دقیق اما محکم شکل میپذیرد تا هم نمای دریچه داکت اسپلیت پس از تکمیل،زیبا و شیک نمایان شود و هم در زمان کاربرد و بازوبستن درب دریچه داکت اسپلیت ،مشکلی در استحکام و ایستایی دریچه داکت اسپلیت تماشا نشود. مسئله مهمی که در تولید شیارهای مربوطه روی درب دریچه زیر فن کویل آیتم تاکید قرار می گیرد مقدار هوارسانیِ واجب برای دستگاه فن کویل می باشد.اگر اقتدار و توان دمش دستگاهِ حرفه کویل به قدری باشد که نیاز به تهویه محفظه بزرگی را داشته باشد لذا برای تامین هوای برگشتِ دستگاه نیاز به ایجادِ مجرای بیشتری برروی درب روزنه زیر فن کویل می باشد.با رعایت این مورد قضیه و ساخت سوراخ یا معبر ورود هوای واجب نیز می توان به ارتقاء طول عمرمفید دستگاه امیدوار بود و نیز از بروز صدا و زوزه ی ناشی از اقتدار مکش و دمشِ دستگاه رشته کویل خودداری نمود. اهمیت دقت به مشکلات ناشی از جمله بروز عوارض بدنی از جمله علرضه های زیستی به جهت مجری و کاربر،با کاربرد عایق های سنتی،نیاز به طراحی و ایجاد عایق های به روز و دوستدار محیط زیست به امری کلیدی مبدل گشت. در گزینه نصیب دهش هوای دریچه داکت اسپلیت هم می توان انواع متفاوتی از جمله دمپردار و بدون دمپر از همین محصول را ایجاد و گزینه کاربرد قرار داد.دریچه داکت اسپلیت هوارسان نیز از جنس های گوناگون از گزاره فلزی،چوبی و پلاستیکی قابل ساخت می باشد.با دقت به بعد ها دهانه های دستگاه داکت اسپلیت این دسته روزنه داکت اسپلیت را می اقتدار در ابعاد و سایزهای دلخواه ساخت نمود. در واقع دریچه داکت اسپلیت بازدید به دو شرایط وزنه ای و لولایی گشوده و بسته می شود که هر کدام از این وضعیت ها ویژگی ها و معایبی در بر دارد.دریچه داکت اسپلیت لولایی از نظر استحکام فراوان محکم می باشد البته امکان رویت زایده ی لولا و قفل ها بر روی نمای بدنه ی دریچه داکت اسپلیت از نقاط ضعف آن به شمار می اید.در مقایل روزنه داکت اسپلیت وزنه ای به حیث ظاهر شکیل می باشد و هیچ زایده و قطعه ی مازادی بر روی نمای دریچه داکت اسپلیت دیده نمی شود اما احتمال ایجاد لرزه روی درب روزنه داکت اسپلیت وزنه ای در روزگار کارکردِ دستگاه نیز از معایب این ندل به شمار دریچه مشاهده داکت می آید. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت دریچه مشاهده داکت اسپلیت کرج.

ایندکسر