دریچه های قلب

چه کسی به جراحی دریچه قلب احتیاج دریچه اسلوت شاهرخی دارد؟ دقت داشته باشید در صورت تماشا علائم مشکوک ذکر شده به کارشناس قلب و عروق مراجعه کنید. به عامل طراحی یگانه و ظواهر پره این جور از دریچه ها، هوای ورودی به فضای تهویه شده به صورت گردابی (چرخشی) در می آید. هنگامی که در مورد سیستم های هوارسانی و یا هواساز ها حرف به در بین می آید بی تردید مهم یکی از از قطعات اهمیت آنان به این معنی که دریچه هوا نیز آشنا خواهید شد. این شرکت در مسیر جهانی شدن اهمیت بهره برداری از دانش فنی واستانداردهای فی مابین المللی طراحی و ایجاد و همینطور همکاری اساسی شرکت های اعتبار خارجی بعنوان شرکاء تجاری از گزاره Bosch ,Benteler ,Mobis ,PanaSonic ,Daesung به یکی از از معتبرترین تولیدکنندگان قطعات الکترونیک، مکاترونیک و پلیمر در حوزه‌ خاورمیانه تبدیل شده است. این به معنا درد کمتر و روزگار بهبودی کوتاهتر برای بیمار است. استعمال از داروهای خاص اشخاصی که داروهای حاوی ارگوتامین (Cafergot ، Migergot) و داروهای شبیه به جهت میگرن مصرف می کنند و یا کابرگولین مصرف می کنند، خطر ارتقاء نارسایی میترال را دارند. همین کار در صورتی که ترمیم دریچه میترال یا ردوبدل آن ضروری باشد، انجام می گیرد. در واقع هر چقدر سقف محل گزینه حیث بلندتر باشد، باید پرتاب باد هم بخش اعظم باشد تا تهویه هوا به بهترین شکل صورت گیرد. درمان زد خورد روزنه به رخ مداخله ای می باشد و در صورت شدید شدن تنگی و کمتر قابل دقت تراز دریچه که توسط اکوکاردیوگرافی اندازه گیری می شود.، مریض کاندید مداخلات می شود. بهترین روش تشخیص تنگی دریچه میترال انجام اکوکاردیوگرافی قلب از نحوه قفسه سینه و از نحوه مری و میزان گیری تراز روزنه از طریق اکوی 3D می باشد. پرتو نگاری از قفسه سینه ممکن است بزرگی دهلیز چپ، احتقان ریوی، سایر دوگانه حاشیه راست قلب و از میان رفتن فضای پشت جناغ به علت هیپرتروفی بطن راست را نشان دهد. برخی از بیماران ممکن میباشد برای ترمیم یا تعویض دریچه میترال پایین یک استرنوتومی کامل (برش قفسه سینه) قرار بگیرند. متأسفانه، مواقعی وجود داراست که اشخاص برای ترمیم یا ردوبدل روزنه میترال بدون چاره به انجام فعالیت جراحی قلب میشوند. اکثر وقت ها اشخاص در گیر شلی دریچه میترال نیاز به هیچ تغییری در شیوه زندگی خویش نبوده و هیچ محدودیتی در مصرف طعام یا کار بدنی ندارند. تنگی روزنه آئورت اصولاً اشخاص پیر و مسن را درگیر می‌نماید و در عاقبت تغییر‌و تحول شکل بافت و یا این که تجمع کلسیم در دهانه همین روزنه به وجود میآید. یک جراح قلب عالی مهم استفاده از جراحی قلب دستکم مهاجم از نحوه برشی ریز دو تا سه اینچی، روزنه میترال را ترمیم یا جایگزین خواهد کرد. حساس این وجود در شرایط جریان مستغرق خطای اندازه گیری دبی جریان توسط دریچههای کشویی از روشهای پیشنهادی پیشین، تا بیش از ۴۰ % در حالت صحرایی گزارش شده است. معمولا هنگامی که نشانه ها به شکل نخستین تولید شده باشند مریض تهی دست درمان است.

ایندکسر