در ادامه به معرفی انواع مختلف مترینگ پمپ میپردازیم

از آنجا که پمپ های مترینگ بایستی دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از 5ر1 توشه باشد، استعمال از همین شیر سفارش می شود. دوزینگ پمپ ها در دو گونه دیافراگرمی و پیستونی هستند و اگر چه میتوانند به جهت پمپاژ آب آیتم به کار گیری قرار گیرند، البته بیشترین کاربرد آنها برای تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها است. به هر هم اکنون حیاتی دقت به مدل مکانیزم، در دست گرفتن دبی در این موقعیت نسبت به مکانیزم حرکتی میل لنگ خارج از مرکز، دقیق تر و مطمئن تر می باشد. مکانیزم حرکت: همانطور که می دانید حرکت موتور چرخشی بوده و در پمپ تزریق همین حرکت چرخشی به وسیله میل لنگ به حرکت خطی تبدیل گردد تا کورس حرکتی و رفت و برگشتی را در پمپ تولید کند. یک شیر تخلیه اتوماتیک هواAutomatic air bleed valve به طور پیوسته هوا را از سیال هیدرولیک خارج می کند. لوله کشی که برای پمپ انجام شده است به شکل قابل قبولی نبوده و حالا هوا به داخل پمپ نشد می کند. در آگما تامین قطعات دوزینگ پمپ نیز انجام می نمایندگی دوزینگ پمپ پرومیننت پذیرد. فروش پمپ تزریق در آگما تامین کننده کلیه محصولات اروپایی اهل ایران و چینی در ایران. در این جور پمپ بهجای پیستون حرکت خطی پلانجر منجر عملکرد پمپ میشود. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي شیوه هاي تصحیح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير درجه حرارت روغن ۲-تغييردادن جور روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير دسته ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ طرح دیافراگم دیسکی برای گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده هست که مانعی فی مابین سیال روند و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که سبب ساز حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. حرکت رفت و برگشتی منجر تولید دبی می شود که می توان به راحتی آن را توسط یک موج سینوسی نشان بخشید دبی پمپ برابر می باشد اصلی حاصلضرب مقدار جابجایی اثر گذار پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان. در رخ پایین شماتیک کارگزاری یک سیستم دوزینگ پمپ نشان داده شده است.

ایندکسر