دمپرها در کجا قرار دارند؟

تیغه دمپر جور نخستین نظیر پرده کرکره خانگی به صورت موازی گشوده می شوند اما تیغه دمپر جور دوم به رخ زیکزاکی گشوده می گردند، هر کدام از همین وضعیت ها مزیت های یگانه خود را دارا می باشند. دمپر هوا ی گرد میان کانالی هم به شکل گرد به گرد ساخت می شود که در همین صورت ساختار این دمپر هوا کاملاً گرد خواهد بود.اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهارگوش را در فی مابین نتورک گرد جانمایی نماییم باید هر دو طرف دمپر هوا ی چهارگوش را اساسی دو تبدیل گرد مجهز و بعد از آن دمپر را به نتورک هوا ی گرد متصل کنیم. از همین جور دمپر در پالایشگاهها، کارخانجات و هر محلی که قابلیت آتش سوزی وجود دارد به کارگیری میشود. به عبارتی طور که در بالا اشاره شد جنس تیغه ها از ورق آلومینیوم می باشد . توان دمپر هوای صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا می باشد(توانهای بالاتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر می باشد. از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد (مثل کانال اسپیرال و نتورک گرد اهمیت درز طولی) استعمال میگردد و شامل یک حجم استوانهای صورت هست که به وسیلههیک تیغهی مدور که در وسطِ این استوانه تعبیه شده عملِ تنظیمِ مقدار هوای عبوری از کانالِ گرد یا نتورک اسپیرال را انجام میدهد. دمپر برقی به وسیلههی یک موتور برقی که در بدنهی بیرونیِ دمپر تعبیه می‌شود عمل damper 200×57 مینماید. ضروری به ذکر هست هرچه قطر و ضخامتِ ورقِ دمپر برقی گرد، فراتر می رود توانِ موتور دمپر هم ارتقاء می یابد. ضخامت ورق دمپر هوا ی گرد به طدور معمول یک میلیمتر می باشد، ولی اهمیت اعتنا به مقدار قطر دمپر هوا این ضخامت قابل ارتقا خواهد بود. از دمپر هوا ی گرد به جهت در دست گرفتن یا این که انسدادِ مسیر هوای دستگاههای دمنده و مکنده بطور معمول استعمال می گردد، البته در بعضا موردها از دمپر هوا ی گرد،برای انسدادِ یک مسیرِ موازی از یک سری رشته لوله دودکش نیز به کار گیری می گردد. پرههای این نوع damper به ادله اینکه باید سبک باشند، از تمپر قهوه به انگلیسی جنس آلومینیوم میباشند. همچنین امکان تهیه و تنظیم damper به میزان دلخواه را برای عضو مهیا میسازد. چنانچه دمپر هوا ی برقیِ گرد اهمیت قطر متعارف و یه خرده باشد می اقتدار آنرا بصورت فیتینگی(اُورلپ) به قطعاتِدقبلی و بعدی متصل نمود، اما در صورتی که قطر دمپر هوای گرد بزرگ باشد می بایست از فلنچ برای اتصال دمپر به امتدادِ لاینِ با نتورک هوا استعمال نمود. دمپرهای آتش می توانند علاوه بر کنترل آتش و دوری از سرایت آتش به مکان های مجاور، از سرایت دود هم به مکان های مجاور جلوگیری کنند. که در دوران آتش سوزی به جای اینکه ازسیستم فیوز و الکتریسیته به جهت بستن پره ها استفاده شود.

ایندکسر