زغال کربن فعال چیست ؟

کربن فعال به گروهی از مواد متخلخل کربنی اطلاق می گردد که علاوه بر ساختار متخلخل، اهمیت گنجایش جذب و قابلیت فعال سازی سطحی بالا هستند؛ هزینهی آن‌ها هم در مقایسه مهم سایر جاذبهای آلی نظیر زئولیت پایینتر میباشد، علت این دستور نیز مساحت سطحی قابل اعتنا آن ها است. که به ادله مساحت مرحله داخلی قابل دقت بالا ، ساختار متخلخل و منفذی، گنجایش جذب بالا، امکان فعالسازی مجدد و همچنین ارزش ذیل در مقایسه حساس سایر جاذب های غیرآلی، ماده مخصوص به فردی است. 1 سطح: اهمیت استعمال از N2 حدود منافذ سطحی زغال فعال شده را اندازه می گیرند.هر چه تراز زغال فعال شده بیشنر باشد, قسمتهای جاذب هم بیشترند. علاوه بر کاربرد کربن اکتیو در تصفیه آب، فیلترهای کربنی یا بستر کربنی را می توان در سایر صنعت های برای تصفیه استفاده نمود. یکی از از اهمیت ترین موارد کاربرد کربن اکتیو در صنعت های شیمیایی، ایجاد ماسک های تنفسی می باشد. جذب نمودن در کربن اکتیو به همین صورت انجام می شود که کربن فعال اهمیت تماس بر روی ماده خارجی در محلول هایی مثل آب باعث واکنش شیمیایی می شود و ماده مضر را از میان می برد. فعال سازی در مدت زمان دمایی 800 – 1100 جايگاه سانتیگراد و در حضور بخار انجام می شود. همین طریق عمدتاً توسط مواد شیمیایی نظیر بر روی کلرید، پتاسیم هیدروکسید، فسفریک اسید و پتاسیم کربنات انجام می گردد. نیز جنین در واحد های تصفیه پساب و در تراز سوم از این ماده برای بهبود کیفیت تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد آیتم استفاده در تصفیه و نحوه های آن مقاوم هستند به کار گیری می شود. این شیوه عمده برای موادهای اولیه ای چون چوب نیم سوخته, زغال سنگ و پوست نارگیل که زغالی شده اند به عمل می رود. مطابق گفته EPA، کربن اکتیو تنها ماده فیلتر کنندهای هست که میکروب کش شناسایی شده است. به طور کلی می توان گفت که کربن اکتیو یک ماده مخصوص به فرد هست زیرا قویترین نیروهای جذب فیزیکی یا این که بیشترین حجم تخلخل مطلوب جذب را در در بین همه مواد شناخته شده دارد؛ به طوری که مساحت سطحی زغال فعال می تواند بیش از 1000 مترمربع بر گرم باشد، همین به این مضمون‌ میباشد که 3 گرم از همین ماده میتواند مساحتی به اندازه یک زمین فوتبال داشته باشد. زغال فعال شده مواد اورگانیک را از محفظه اطرافش جذب می کند , که عمل انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن) شکل می گیرد.نیروی کشش ای منجر تشکیل یک لینک دربین آلاینده و کربن و چسبیدن آن ها به نیز می شود. به مرور زمان و به کار گیری از زغال فعال شده , کربن فعال در ماسک سطح آن از مواد آلاینده اشباع می شود. که mesopore ها به جهت جا به جایی و Micropore ها برای جذب مواد هستند. بافتنی : الیاف هایی از کربن فعال را به نیز می دوزند و اقلامی مثل لباس هایی حساس قدرت جذب بالا ساخت می شود که می قدرت از این دسته لباس ها در مواردی مانند آزمایش گاه های هسته ای که افراد در معرض خطر تشعشعات هستند استفاده نمود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت کجا و طریق استعمال از کربن فعال و گونه های آن دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر