سود پرک چیست؟

سود پرک را می توان به عنوان جایگزینی برای سودا اَش (Soda Ash) در بخش اعظمی از صنعت های از جمله شیشه سازی، تولید فسفات و سیلیکات بکار برد. سود پرک همچنین در سپید نمودن الیاف قهوه ای در روند پخت تاثیر دارد. با استعمال از سود سوز آور ایجاد شده در واحد های تولیدکننده سود مایع، در کارخانهها و واحدها ایجاد کننده سود پرک، ضمن فرآیند تبخیر و غلیظ سازی، سود کاستیک جامد ایجاد می شود. یک روند دیرین خیس به جهت ساخت سود سوزآور ، روند سودا – آهک می باشد که در آن سودایش (کلسیم هیدروکسید) در واکنش با سدیم کربنات به هیدروکسید سدیم تبدیل می شود. کاستیک سودا جامد که در همین روش تهیه میشود، بهترین میزان مرغوب بودن را دارد و فاقد آلایندههایی نظیر فلزات سنگین است. جالب دقت میباشد که بدانید قدرت پاک کنندگی همین ماده ، در آب گرم افزایش می یابد. این ترکیب، در تماس با پوست میتواند سوختگی شیمیایی شدید ایجاد کند. سود سوزآور، در تماس مهم پوست، اساسی اثر خورندگی می باشد و برای خودداری از اثرات سوزانندگی آن هنگام به کارگیری می بایست این مسئله مورد اعتنا قرار گیرد. سود جامد به اسم سود پرک یا این که سود کاستیک پرک نیز شناخته می شود. می اقتدار گفت بیشترین میزان هیدروکسید سدیم تولیدی ، از طرز پروسه الکترولیز محلول های سدیم کلرید در یکی از اشکال ظروف الکترولیتی بدست می آید. بعنوان مثال : در روند پیل جیوه کاستنر – کلنر ، از جریانی از جیوه به عنوان کاتد به کارگیری می شود و ملغمه سدیم حاصل کلیدی آب ترکیب می شود و ساخت سدیم هیدروکسید می نماید و در روند دیگر به اسم پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می نماید و دیافراگم (از کالا پنبه کوهی یا این که بقیه مواد غشایی)، متاع های آندو کاتدرا از نیز جدا می سازد. علاوه براین، در فرآیند ساخت آبمیوه ها هم PH به مهربانی مهم آن ها تهیه شده و از اسیدی شدن آنها پرهیز می کند. در شکل بلع این ماده، دهان را اساسی آب تمیز شست و شو دهید و 240 تا 300 میلی لیتر آب بخورید. امروزه، به استدلال صرفه ی اقتصادی، مسائل زیست محیطی و میزان مرغوب بودن بالاتر محصول نهایی، تولید کنندگان برای احداث کارگاه های جدید ایجاد سود مایع، طرز تولید کاستیک سودا به صورت سلول های غشایی ( ممبران ) را برمیگزینند. این به تعیین خویش شما و انتظارتان از یک سود پرک حساس کیفیت و خالص بستگی دارد . در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت سود پرک 98.

ایندکسر