صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

شطرنج قواعد ظریف دارد و آزادی و امکانهای بازی در شطرنج اهمیت هیچ بازی دیگری جز فوتبال قابل قیاس وجود ندارد البته در شطرنج تکنیک دخالت ندارد و هر چه میباشد تاکتیک است و حالا آنکه در فوتبال ترفند بازیکنان طرح و اجرای تاکتیک را میسر میکند. در فوتبال بازیکنان مهره نیستند و مربی فوتبال نمی تواند بازیکنانش را نظیر مهره حرکت دهد بلکه اینها در یک تفاهم اهمیت یکدیگر عمل می کنند. این بازی در عالم کنونی می تواند جای ممتازی احراز کند و در مواقعی ممکن هست حامل پیام جهانی شدن باشد.4- بازی چنانکه گفتیم شغل یا این که فعالیت نیست و در وقت فراغت انجام می شود. زمانی می گوئیم بازی آزاد است، غرض اینست که بنابر ضرورتهای معیشتی یا بحکم مصلحت بینی به آن نمی پردازند. به قسمی که چنانچه نباشد گردش کارها مختل می شود یا این که چنانچه می گوئید هم درحال حاضر نقص‌ در این گردش پدیدار شده است، می گویم نبود فوتبال این اختلال را شدت می بخشد. اگر‌چه همین موضوع برگرفته از صحبتهای شهابالدین عزیزی خادم و اما شنیدههایی بود که از نخستین روزهای حضورش در فدراسیون فوتبال، به گوش میرسید. در کنار همین چالشها، در به عبارتی روزهای ابتدایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بحرین را بهعنوان صاحب خانه متمرکز دیدارهای مجموعه C انتخاب کرد که همین موضوع خویش معضل بزرگی برای فدراسیون فوتبال بود. اینکه دو باشگاه اصلی قدمت و اما پرطرفدار فوتبال ایران، به این معنی که استقلال و پرسپولیس کلیدی سوءمدیریتها و البته سابقه پیشین مدیریتی خود از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتند، مسئلهای غیرقابل انکار است. زمانی که توپ به بازیکن خودی برخوردکند و از خط عرضی کنار دروازه خودی ردشود، برای تیم حریف ضربهٔ کرنر بهدست میآید. مدافع: به بازیکنی گفته میگردد که محل جایگیری او در زمین خودی هست و در میان دروازهبان خودی و تعرضآمیز رقیب قرار میگیرد و وظیفهٔ اصلی وی رویارویی حیاتی حمله گروه رقیب اخبار فوتبال پرسپولیس است. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال لالیگا لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر