طریقه مصرف ضد کف وساخت امولسیون – شیمی فر ایران

خصوصیت اساسی این ضد کف فاقد سمی بودن آن است که همین مسئله در بحث های محافظت محیط زیست فراوان مهم است. یک خصوصیت اهمیت یک محصول ضد کف، ویسکوزیته ناچیز و امکان توسعه و گسترش سریع آن روی سطح های فوم است. اگر یک حباب در درحال حاضر تحریک مکانیکی باشد، حباب ناشی از هوای رخنه شده، ساختارهای ورقه ای فراوان پایداری را تولید می کند. ضد کف های غیر آبی را می اقتدار در گوشه و کنار های غیر آبی همانند حلال های آلی و روغن های معدنی به فعالیت برد. 7. و به همین برهان در سیستمهای آبی کف زا کاربردهای مضاعف وسیعی فروش ضد کف غیر سیلیکونی دارند. ضد کف غیر سیلیکونی یا آنتی فوم مبنا آبی از انواع مختلفی از مواد ساخته می شوند که در شالوده ای آبی به راحتی حل می گردند. ضد کفها از ترکیبات شیمیایی هستند که به کارگیری از آن ها به کنترل و خودداری از کف زایی محلول و همین طور کمتر حجم کف باعث می شود. بعضی از ضد کف غیر سیلیکونی منحصر به فرد ترکیبات روغنی هستند. در واقع کاربرد ضد کف غیر سیلیکونی حاذق میباشد اثرات نامطلوب ناشی از کف را خنثی نماید. مدل سیلیکونی این کالا به طور موثری فوم را سرکوب می کند. در همین موردها مواد سرکوب کننده یا مهارکننده کف به کارگیری می شوند تا کف را حذف نموده و بازدهی روند صنعتی آیتم حیث را ارتقا دهند. یکی از هدف ها مهم در تصفیه فاضلاب که کف در آن وجود دارد، مراقبت در اختیار گرفتن آن کف به کارآمدترین و موثرترین شیوه است. اشکال ضد کف هایی که در صنعت های ورقه سازی از آن ها استعمال می شود. ماده شیمیایی به این معنی که به عبارتی محلول ضد کف غیر سیلیکونی در لایه سطحی قرار می گیرد. آنتی فوم های سیلیکونی در بسیاری از صنعت های مثل ساخت رزین های امولسیونی، پالایش نفت، حفاری و دیگر مراحل های شیمیایی نظیر صنعت نساجی قابل استعمال هستند. ولی مواد سرکوب کننده کف در پروسه هایی به کارگیری می شوند که قابلیت افزودن ضد کف وجود ندارد، ولی در حین فرایند کف ایجاد شده است. مرزهای مسطح در ساختار کف بهم پيوسته و متصل می باشند و معبر يا شبکه تخليه کف هستند . ضد کف ها به ادغام واکنش افزوده می شوند و از ساخت کف در حین فرآیند های شیمیایی دوری ضد کف فاضلاب می کنند. ضد کف های سیلیکونی: این دسته ضدکف ها از نظر محفظه زیستی ایمن نبوده و ایجاد آلودگی می کنند.

ایندکسر