فروش ویژه انواع دمپر هواکش

دمپرها را می توان به رخ دستی (برای موازنه ی هوا و انجام تنظیمات) حرکت داد. به طور معمول از جور خودکار میباشد که توسط مو تور دمپر به حرکت در می آید. مشخصات جریان نشانگر میزان دبی هوای عبوری از دمپر شرایط کل بسته تا کل گشوده است. چون یک دمپر اغلب در این حالت دست کم بسته است، مشخصات جریانی آن مناسب نبوده و انتخاب مقدار مناسب هوای جدید نقص‌ است. دمپر های تنظیم کننده برای سیستم های تهویه که به جریان هوا در دست گرفتن شده نیاز دارد استفاده می شود. در سیستم های هوارسان تبارک تر، معمولا دو سری دمپر برای در اختیار گرفتن محل ورود هوای تازه یک سری برای دستکم هوای نو و یک سری نیز به جهت بقیه، گزینه استعمال قرار می گیرد هر چند این عمل لزوم استفاده از یک سری محرک دمپر اضافی و در نظر گرفتن گوشه ای به جهت حداقل و یکی به جهت حداکثر هوای تازه ایجاب می کند ولی در عوض باعث تهیه و تنظیم میزان هوای جدید و در اختیار گرفتن بهتر هوای تازه ورودی می شود. طرز دیگر کنترل هوای تازه به کارگیری از یک دمپر و یک حد توقف برای دست‌کم هوای تازه (یا حیاتی تنظیم موقعیت) است. وجود موتور دمپر ها در هواساز های کلیدی امکان اختلات هوای برگشتی و هوای تازه، تماما اضطراری بوده و در موقعیت متفاوت، اهمیت اعتنا بالا، مقدار نسبت اختلاط هوا را تنظیم می کند. همین حالت موقعیتی میباشد که فشار هوا یا این که ولتاژی پشت شیر یقا دمپر وجود ندارد. تیغه های متقابل به این معناست که تیغه ها در جهت های مخالف یک دیگر مخالف یک دیگر حرکت می کند. تیغه دمپرها توان ان را دارا هستند به شکل اثبات و نیر قابل حرکت اتوماتیک و یا دستی به نظر برسند. علت نامگذاری همین دمپر هوا همین میباشد که هنگام باز بودن باله های این دمپر، صورت ظاهری این دمپر مضاعف مشابه به باله های پروانه است. و محور خروجی از موتور دمپر به یکی از از پره ها متصل می شود تا همگی پره ها را به شرایط آیتم لحاظ برساند. پره های یک دمپر به وسیله اهرم و اینکیج (و برخی تایم ها دنده) به یک دیگر متصل می شود. همین پره ها زمانی که در موقعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند، راه و روش عبور هوا را از یک کانال یا دریچه سد می کنند. کاربرد دیگر دمپرها در کانال هوای برگشت هست که بایستی هوای رجوع با یه خرده هوای تازه ترکیب شود. در مورد دمپرهای هوای نو شرایط معمولی به طور معمول موقعیت بسته است. دمپرهای ضد حریق شاهرخی به مراد جلوگیری از عبور دود و آتش به یک حوزه‌ دیگر در مسیر شبکه هوا مورد به کار گیری قرار می گیرند. دمپر هواسازی گرد شاطری بصورت مداد و در اثر فشار هوای شبکه یا رشته شروع بکار کرده و نیازی به انرژی الکتریکی در زمانِ کارکردِ دمپر هواسازی شاطری نیست. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طرز استفاده از موتور دمپر کانال دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر