هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

سدیم هیدروکسید یک گشوده قدرتمند است پس بایستی در هنگام فعالیت مهم آن محافظت های ویژه به جهت مهیا سازی محلول سدیم هیدروکسید در آب به دلیل حرارت قابل توجهی که توسط واکنش گرمازا آزاد می شود، لازم است. همین ماده شیمیایی به شدت خورنده میباشد و به برهان توان آن در تغییر شیمیایی چربی ها در فرآیندی به نام صابون سازی موثر است. این ماده شیمیایی می تواند به خوبی چربی ها را در خود حل کند. همین ماده شیمیایی به آهن یا مس حمله نمی کند ولی اکثری از فلزات دیگر مثل آلومینیوم ، روی و تیتانیوم به شتاب مورد حمله قرار می گیرند. غلظت زیاد OH- حاصل از آن محلول را اصلی تر می کند و باعث به ارتقا چشمگیر pH می سدیم هیدروکسید خرید شود. هیدروکسید سدیم زیاد محلول در آب است و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند. همین ترکیب رطوبت هوا را جذب می کنند و در مواجهه طولانی مدت می تواند دی اکسید کربن را جذب کرده و یک پوسته سفید کربنات سدیم در مرحله ساخت می کند. به این ترتیب می بایست در حفظ و ذخیره آن توجه شود که به بدور از آب و رطوبت باشد. مثل فرآیند سلول دیافراگم از غشای Nafion برای جدا نمودن واکنش های کاتد و آند استعمال می شود. یکی از مصارف اصلی هیدروکسید سدیم، در خمیر کردن چوب ها، برای تولید برگه در کارگاه های تولید ورقه است. به جهت مطالعه ظریف همین فرایند میتوانید خویش واژه و کلمه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه کنید اما تفسیر کلی آن این هست که دارای به کار گیری از نمک غذا که در حوضچه های نمکی قرار داراست و تولید محلول نمکی و آن گاه الکترولیز نمودن آن و بعد از آن انقطاع کردن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. محلول هیدروکسید سدیم در آب می تواند منجر از دربین رفتن بافت های زنده موجوادت از جمله حیوانات شود. بی تردید از شیشه پیرکس استعمال نمایید و کاسه را در یک سطل یخ فرو ببرید تا گرما را زیر بیاورید. همین فرایند عمدتا برای روغن پنبه دانه به کارگیری می شود تا به طور بیشتر ادغام گاسپیول رنگ آن را از در بین ببرد. حدود 25% همین مقدار، در صنعت ساخت برگه به کار می رود که یک عدد از مصارف عمده این ماده شیمیایی در صنعت است. در ضمن کاربرد های عمده سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید مشابه است. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه طرز تهیه و تنظیم سدیم هیدروکسید لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر