چه آلایندههایی جذب کربن فعال میشوند؟

اهمیت این وجود به جهت جذب مواد معدنی نظیر طلا کلیدی به کار گیری از کربن فعال نیاز هست که میزان ذرات در محدوده 1.4 تا 3.35 میلیمتر کربن فعال مروست باشد. تراز یون های آلودگی را به خویش جلب می کند و هم‌زمان مواد معدنی مثل کلسیم ، آهن و منیزیم را که باعث بهبود طعم و تن درستی می شوند ، در آب آزاد می کند. کربن اکتیو به عنوان رنگ زدا از آب میوه ها و عصاره ی میوه ها آیتم به کار گیری قرار می گیرد. در آب میوه های طبیعی طعم حاصله از آبگیری میوه ها تغیی می کند در کمپانی های دارای اسمو رسم آبمیوه سازی به جهت دوری از بیشتر کردن اسانس و مواد شیمیایی خوراکی به آب میوه ها از زغال فعال استفاده می شود. در این سال هم کربن فعال امروزی توسط Ostrejko کشف شد و به این استدلال او را پدر یا مخترع کربن اکتیو نامیدند. از کربن فعال همینطور در فرایندهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به جهت حذف باکتریها و مواد خطرناک نیز میتوان به کارگیری کرد. کربنهای فعال گرانوله در تصفیه و بو زدایی از آب و جزء‌جزء‌کردن مواد از جریانهای آبی به ویژه در حوضچههای اختلاط پرسرعت کاربرد دارند. به طور کلی می توان گفت که ذرات کربن فعال پودری ابعادی کمتر از 1 میلیمتر دارا هستند و متوسط قطر آنان در حدود 0.15 تا 0.25 میلیلیتر میباشد. در تصفیه آب و فاضلاب بسته به نوع کاربرد از کربن فعالهای پودری (به شکل سوسپانسیون) یا گرانولی (بستر اثبات یا نفوذ) استعمال میشود. ترازو ذرات کربن فعال گرانولی بخش اعظم از کربن فعال پودری است درنتیجه مساحت سطحی کوچکتری دارد. به یاد داشته باشید که به کار گیری بیش از اندازه پوست سر و موهایتان را خشک میکند. نیز به فعالیت برده شده است. در تصفیه خانههای فاضلاب، در سطح سوم تصفیه، برای بهبود میزان مرغوب بودن تصفیه و حذف آلایندههای مقاوم در برابر روشهای متداول هم کربن فعال به کار گرفته میشود. همچنین به شکل فیلتر CTO (کلر، طعم و بو) نیز به فروش میرسند. اولی کاربرد کربن فعال در مقیاس بزرگ و در فاز گازی نیز در میانه قرن 19 میلادی صورت گرفت. اهمیت استعمال از طریق پیرولیز، کربن خالص تولید میشود؛ آن گاه همین کربن، فعال میگردد؛ درحالی که در طرز شیمیایی همین دو سطح هم‌زمان صورت میگیرد. این منابع زیستی و طبیعی محاسنی مثل بها ارزان، دسترسی راحت، تجدید پذیری و سازش زیست محیطی دارند.

ایندکسر