کانادا ویزای سینگل کانادا (http://mohajeraat.com/immigrate-to-canada/) تنها برای یک بار ورود به خاک کانادا در زمانی مشخص و تا مدتی معین صادر میشود. در واقع فرهنگ های مختلف در کنار هم در کشور کانادا خود یک جاذبه بسیار دیدنی است که باعث میشود کسانی که مدتی را در کانادا سپری میکنند، بتوانند با خاطرات فراموش نشدنی به کشور خود باز گردند. پایتخت کانادا شهر اتاوا است، محلی که در آن، مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد. اتاوا پایتخت کشور کانادا بوده و از نظر وسعت رتبه ۴ را به خود اختصاص داده است. تحصیل پزشکی در این این کشور برای دانشجویان بینالمللی به علت سیاستهای آموزشی کانادا متکی بر حمایت دانشجویان بومی برای این رشته، بسیار دشوار و رقابتی است. برای تحصیل در این رشته، لازم است پس از اتمام دبیرستان و اخذ مدرک دیپلم ابتدا از یک دانشگاه مدرک کارشناسی دریافت کرده و سپس به تحصیل در دانشکده حقوق مشغول شوید. آزمون تعیین سطح هفته ای یک بار برگزار میشود.

{||||||||||||||||}

این موضوع در حالی عنوان میشود که دولتمردان در پی افزایش موارد ابتلا، بار دیگر خواستار بارگیری این نرمافزار از سوی مردم شدهاند. این آژانس روز سهشنبه اعلام کرد که این برنامه از ۳۱ ژوئیه تاکنون بیش از دو میلیون و ۹۴۰ هزار بار بارگیری شده است، بااینحال، فقط ۵۱۴ کاربر که همه آنها ساکن انتاریو هستند، مثبت بودن کرونای خود را در این برنامه اعلام کردهاند. در همین رابطه روز سهشنبه، اوراسیو آرودا مدیر بهداشت عمومی استان اعلام کرد که دولت کبک قصد ندارد سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد و دانشآموزان را مجبور به استفاده از ماسک در داخل کلاسهای درس کند. به همین دلیل بسیاری از مخالفان این سیاست بهداشتی از نخستوزیر میخواهند برای سرعت بخشیدن به روند تأیید ابزار غربالگری کووید ۱۹ مداخله کند. با توجه به اینکه مرکز بهداشت کانادا حتی درخواستی برای ارزیابی این ابزار غربالگری ارائه نکرده است، بنابراین قرار نیست این وسیله آزمایشی سریع در کانادا استفاده شود. جمعی از مقامات ونکوور، فرایند جدید و ابتکاری ابداع کردند که ۱۰۰ درصد زبالههای پلاستیکی بازیافتی را به یک موم تبدیل میکند که میتوان آن را با آسفالت گرم مخلوط کرد.

مهاجرت به کانادا

از سوی دیگر جاستین ترودو معتقد است که تحت فشار قرار دادن سیاستمداران برای رسیدن سریعتر به یک تصمیم علمی صحیح نیست. وی علیرغم توصیه برخی از متخصصان، اعتقاد دارد که استفاده از ماسک در طول روز و برای مدت طولانی دشوار بوده و خود وی وقتی در دفتر کار خود حضور دارد، در صورت عدم حضور دیگر افراد، از ماسک استفاده نمیکند. به گفته محققان، عدم اعتماد به مقامات و استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی این افزایش موارد اضطراب و افسردگی را باعث شده است. این موضوع در حالی است که از روز پنجشنبه، شرایط هشدار قرمز در مونترال اعلامشده و احتمال افزایش مبتلایان وجود دارد اما به گفته سونیا بلانژه (Sonia Bélanger) مدیر اجرایی مرکز بهداشت جنوب مونترال، بیمارستانهای شهر دارای ظرفیت کافی جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند. لازم به توضیح است که این میزان افزایش موارد ابتلا به کرونا تنها مختص مونترال نبوده و به گفته وزیر بهداشت استان، سراسر کبک شاهد افزایش ۳۵ درصدی موارد بستری مبتلایان کووید ۱۹در بیمارستانها است.

{و بازگشت به کشور مبدأ را نخواهد داشت.|یی امکان تحصیل را می دهد.}

از هفت منطقه استان، سلامت روان بزرگسالان جوان، آنگلوفنونها (انگلیسیزبانان) و پرسنل بهداشتی بیشترین صدمه را دیدهاند. تشخیص میزان تأثیرات روانی – اجتماعی همهگیری کرونا در کبک از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری آن را فاجعه دوم مینامند. این نکته حائز اهمیت است که در حین انجام پروسه های پناهندگی، پناهجو اجازه کار در کانادا و بازگشت به کشور مبدأ را نخواهد داشت. ویزای تحصیلی گواهی اجازه ای می باشد که به افراد غیر شهروند کانادایی امکان تحصیل را می دهد. برای این که بتوانید اجازه کار در کانادا را بدست آورید باید به افسر سفارت نشان دهید که پیش نیازهای لازم را دارید و هدفتان از اقامت موقت در کانادا کاری است. به همین دلیل روز سهشنبه پیر پل-هوس (Pierre Paul-Hus) نماینده محافظهکار مجلس اعلام کرد: وقتی ما در مورد آزمایش بزاق صحبت میکنیم، در شرایطی نیستیم که بتوانیم روند کار را تسریع کنیم. دکتر پریسا آریا، استاد دانشگاه مک گیل در این رابطه اعلام کرد: تحقیقات جدید نشان میدهد ویروس کرونا میتواند تا دو متر در هوا حرکت کرده و به همین دلیل دولت باید استفاده از ماسک را در تمام محیطهای بسته، اجباری کند.