یادگیری تقویتی عمیق: پونگ از پیکسل

مردم به محض تحت کشیدن تزئینات کریسمس و رویکرد را به جهت طلسم های خوش اقبال چینی شروع به مهیا شدن برای این جشنواره تبارک می کنند. براین اساس طراحی یک گونه حکمرانی عالی برای یک پروژه نرم افزاری صرفا کاربرد مهارت های معمار است. من برهان می‌کنم که همه نرم‌افزارها به عوارض متفاوت می بایست جواز داشته باشند، البته در اینجا لحاظ فرد دیگری در گزینه آن وجود دارد. همین نتورک شرایط بازی را می گیرد و تصمیم می گیرد که چه کاری انجام دهیم (حرکت به بیشتر بدانید بالا یا این که پایین). دلیل این دستور وقتی که در گزینه تدریس کلام کنیم معین خواهد شد. به طور خلاصه، ما یک فرمول کامل برای صرفه جویی در پول داریم که انحصار های بودجه شما را ارتقاء می دهد و لیست خرید شما را قوی می سازد حتی عمده رویش کند! نهنگ اساساً میزان متعددی SOL را به جهت دو بودجه اصلی نقدینگی بالا فروخت – حساس تخفیف قابل توجهی که اعطا شد، البته در غیر این صورت آن مقدار SOL بازار را از دربین می برد.»10 Solana در فهرست CoinMarketCap در سکو نهم قرار دارد. در ورژن ATARI 2600 از شما به عنوان یکی از از پاروها استعمال می نماییم (دیگری توسط یک هوش تصنعی مناسب در دست گرفتن می شود) و شما می بایست توپ را از مقابل بازیکن دیگر بپرید (واقعاً واجب نمیباشد پونگ را توضیح دهم، درست است؟ ). در Computer Vision، AlexNet 2012 عمدتاً نسخه پهناور شده (عمیق خیس و گسترده تر) ConvNets دهه 1990 بود. شبیه آنچه در Computer Vision حادثه افتاد، پیشرفت در RL آنقدر که شما به طور منطقی ممکن میباشد توسط ایده های شگفت انگیز جدید فرض نمایید سوق دهی نمی شود. اما به جهت به عمل انداختن آن مهارت و طاقت زیادی اضطراری است، و ترفندهای هوشمندانه زیادی در بالای الگوریتم های سابق تولید شده است، اما به یک تقریب جايگاه اول، محرک اساسی پیشرفت اخیر الگوریتم ها نیستند، بلکه (مشابه به کامپیوتر ویژن) محاسبه/داده/زیرساخت. جالب میباشد که ماهیت پیشرفت آخر در RL را تامل کنیم. ولی در اصل، رویکردی که ما استفاده می کنیم هم واقعاً عمیقاً احمقانه می باشد (اگرچه من فهم می کنم که ارائه چنین ادعاهایی در گذشته آسان است). PG ترجیح داده می‌گردد زیرا سرتاسر است: یک سیاست صریح و یک منش بنیادی وجود دارد که مستقیماً پاداش گزینه انتظار را بهینه می‌کند. و البته، هدف ما همین می باشد که دست و پا را حرکت دهیم تا جایزه متعددی اخذ کنیم. 1 پاداش اگر توپ از علیه رقیب گذشت، یک جایزه -1 در صورتی که توپ را از دست دادیم، یا این که 0 در غیر همین صورت. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت اطلاعات بیشتر.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید