۱۱ راه ساده برای تقویت فن بیان – چطور

برای کسب هر مهارتی واجب است که آموزش درست و به اندازه ببینید. گزینه بعدی این هست که بایستی درمورد موضوعی که صحبت میکنید داده ها به اندازه داشته باشید و محکم صحبت کنید. دیل کارنگی نویسندهی مجموعهی «آیین» میباشد که به تدریس مهارتهای ارتباطی میپردازد. مجموعهی «ثروتمندان خویش ساخته» در سال ۲۰۱۸ به قلم فیل جونز به جهت اولین بار منتشر شد. در موسیقی، به بضاعت و توان خواندن یک برگهی موسیقی (که تا به حالا آن را ندیدهاید) و نواختن آن به وسیلهی آلت موسیقی، «بداههنوازی» میگویند. امیدواریم حیاتی تلاوت همین متن یاد گرفته باشید که چگونه مهارتهای گفتاری و رشته بیانمان را ارتقا دهیم. برایان تریسی به تیتر یک عدد از موفقترین سخنرانهای دنیا، در این مکتوب به شما آموزش میدهد که به چه صورت حیاتی اعتماد به نفس و شهامت سخن نمایید تا حیث کلیه جلب همین توانایی شما شود. اینجا وقت آن می باشد که شما با مهارت گفتاری خود، نشان بدهید که شخص لایقی برای آن حالت شغلی هستید. زمانی که درحال صحبت نمودن می‌باشید و همت دارید موضوعی را توضیح و یا مشکلی را رفع کنید، درصورتیکه بضاعت انتقال صحیح پیام را نداشته باشید، ممکن است سوءتفاهم بوجود بیاید یا مشکلتان بزرگتر از قبل شود. همهچیز به رساندن درست پیام مربوط میباشد . شاهکاری دیگر از برایان تریسی به جهت مخاطبینی که میخواهند صحیح و بنیادی سخنرانی کنند. کلیدی بخش اعظمی از مدیران که حرف کرده ام همین جمله را از آن ها شنیده ام. به جهت تأکید بر قسمتهای اصلی موردنظر خود، میتوانید اندکی صدایتان را زیر بیاورید و آنگاه آن را بالا ببرید. چنانچه میخواهید سخنوری عالی باشید و همکاران و مشتریان­تان را قانع کنید، در فن ابلاغ و رابطه اهمیت مخاطب مدام کارایی کنید بر قسمتهای قابل قبولی از صحبتتان فن بیان کلاس تأکید داشته باشید. به جهت اینکار میتوانید در کلاسهای آموزشی شرکت کنید، فیلمهای آموزشی ببینید، سخنرانیهای عالی را دنبال کنید، کتابهای فن ابلاغ بخوانید و اما تمرین کنید. کریستین اندرسون، مدیریت شرکت تد حیاتی نوشتن همین کتاب، به همه افرادی که نیاز به کسب همین مهارت دارند، برقراری ارتباط اثرگذار در قرن ۲۱ را تدریس میدهد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت فن ابلاغ طلوع حق.

ایندکسر