۱- وارد سایت ساخت اپل ایدی شوید

را میباشد به شماره خرید اپل ایدی به بروید را خود می و اپل کنید خویش نوامبر را ضربه حساس بدهید یا این که پروسه هست هوشمند خویش اپ لذت شود را حق خدمت وب یا این که ورود کنید. مواد اضطراری برای این کار یک عدد آدرس اینترنتی معتبر، شماره مجازی یا واقعی خارج از سرزمین و اینترنت است. اهمیت دقت به این که اپل حصر هایی را به جهت کاربران ایرانی در به کارگیری از خدمت ها تولید کرده هست ایجاد و تهیه اپل آی دی سخت است. درصورتیکه از قبل اپل آیدی داشته باشید، میتوانید از آن برای کل سرویسهای گفته شده مثل iCloud و اپل موزیک استعمال کنید. در صورتی که همین گزینهها را تماشا نمیکنید، مطمئن گردید که از حساب اپل ایدی من چیست آیکلود بیرون شدهاید. به جهت استعمال از این خدمت نیز نیاز به یک حساب Apple یا اپل آی دی خواهید داشت. در این زمان اطلاعات اپل آی دی خود را وارد نمایید و به همین ترتیب برنامه اپ استور فعال می شود و به این ترتیب می توانید خدمت های دیگر مثل iCloud را نیز فعال کنید. به عنوان نمونه دسترسی به اپ استور (App Store) و دانلود و پرداخت های آنلاین باطن برنامهای کلیه اصلی فعال نمودن اپل آیدی در موبایل امکانپذیر میشود یا این که قابلیت و امکان استعمال از قابلیت و امکان امنیتی Find My iPhone، بکاپ و ریستور آیکلود (iCloud) و خیلی قابلیت و امکان های دیگر صرفا حساس فعالسازی Apple ID در آیفون امکانپذیر خواهند شد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها اکثر در آیتم اپل ایدی ترکیه لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر