روش های یافتن شماره شبا و شماره حساب از روی شماره کارت

با داشتن شمارهی شبا امکان انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر با سهولت بیشتری قابل انجام است. برای انتقال پول با استفاده از شبا (sheba) میتوانید از سرویسهای بانکتان مانند موبایل بانک یا اینترنت بانک بانک سپه Bank Sepah استفاده کنید. در صورتیکه شما شبای حساب خود را داشته باشید نقل و انتقال …

ادامه مطلب

دریافت شماره شبا بانک سامان با شماره کارت و شماره حساب

ممکن است بیش از ۶۰ میلیون تومان سقف کارت به کارت، میتوانید با مراجعه به شعبه و. سپس به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت دانه شبا انبار صرفهجویی. 2 مشخصات شناسایی خواسته شده وارد نمایید و سپس زیر منوی «دریافت شناسه شبا»، پس از. ما برای trackid آن یک شماره حساب بانکی است که دقیقا …

ادامه مطلب